วิธีสมัคร scb easy net

25 Sep

โหลด app scbeasy

วิธีสมัคร scb easyเตรียมการสมัครให้พร้อมโดยใช้บัตรประชาชนและบัตร atm ของเรา
เปิด app scbeasy กรอกเลขบัตร ATM และเลข pin 6หลัก กรณีใช้บัตรเครดิตใส่เลขบัตรเครดิตและวงเงิน

วิธีสมัคร scb easy กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด

วิธีสมัคร scb easyกดยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข

วิธีสมัคร scb easy ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP ทางSMS กรณีไม่ได้รับ OTP อาจเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ของท่านไม่ตรงกับที่เคยให้ข้อมูลกับธนาคารไว้ ควรใช้เบอร์ที่ลงทะเบียนกับธนาคารไว้หรือติดต่อธนาคารเพื่อเปลี่ยนเป็นหมายเลขใหม่ Continue reading