ลืมรหัสผ่านจีเมล Gmail 2022 ต้องทำอย่างไร

ลืมรหัสผ่านจีเมล Gmail 2021 ต้องทำอย่างไร

ลืมรหัสผ่านจีเมล Gmail ต้องทำอย่างไร

 หรือเพิ่งเปลี่ยนรหัสใหม่เลยทำให้จำรหัส

ผ่านไม่ได้ หรือจำรหัสผ่านไม่ได้เฉยๆนี่แหละ

วันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหามาบอกสู่กันฟังครับ

เป็นวิธีง่ายๆ ไม่ยากและไม่ซับซ้อนด้วยครับ วิธี

แก้ไขปัญหาการลืมรหัสบัญชี gmail มีดังนี้ครับ

1.อันดับแรกเลยนะครับ ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน

gmail ให้เราเข้าไปที่ https://mail.google.com/

หรือไม่ก็พิมพ์คำว่าgmailลงใน google เลยก็ได้

ครับ เมื่อเรามาถึงหน้าของgmailแล้ว จะมีช่อง

สี่เหลี่ยมให้เราใส่รหัสผ่านของเราเอง แต่

เนื่องจากเราลืมรหัสผ่านของเราไปแล้ว ให้เราคลิก

ที่ตัวหนังสือคำว่าขอความช่วยเหลือมันจะอยู่ใต้

กรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าที่มีคำว่าลงชื่อเข้าใช้คลิกไป

เลยครับ เพื่อไปสู่ขั้นตอนถัดไป

2.เมื่อถึงหน้าต่อไปนี้นะครับ จะเป็นหน้าที่ให้เรา

เลือกหัวข้อปัญหาของเรา เช่น

1.ฉันไม่ทราบรหัสผ่านของฉัน (ในกรณีที่เราลืมรหัส

ผ่านหรือไม่ทราบรหัสผ่านของ gmail)

2.ฉันไม่ทราบชื่อผู้ใช้ของฉัน(ในกรณีที่เราลืมชื่อผู้

ใช้ของเราเองหรือไม่ทราบชื่อผู้ใช้ของเราเอง)

3.ฉันประสบปัญหาอื่นในการลงชื่อเข้าใช้(ในกรรีที่

เราไม่สามารถเข้าใช้บัญชี gmail ของเราได้

เนื่องจากการโดนบล๊อคการโดนแฮค หรือปัญหา

อื่นๆ) ให้เราเลือกหัวข้อแรกเลยนะครับที่

ฉันไม่ทราบรหัสผ่านของฉันคลิกเข้าไปเลยครับ

แล้วกดที่กรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าล่างสุดที่มีคำว่า

ดำเนินการต่อเพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป

3.เมื่อมาถึงหน้านี้ จะมีความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัส

ผ่าน จะมีช่องสี่เหลี่ยมใส่รหัสผ่านถ้าเราจำได้ แต่

ในเมื่อเราจำไม่ได้ เราไม่ต้องใส่ครับ แล้วกดคลิกที่

กรอบสี่เหลี่ยมที่มีคำว่าฉันไม่ทราบเพื่อเข้าสู่ขั้น

ตอนถัดไป

4.ในหน้าต่อไปนี้จะเป็นการรับรหัสยืนยันทาง

โทรศัพท์ของเรา ให้เราเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

ดังนี้

ลืมรหัสผ่านจีเมล Gmail ต้องทำอย่างไร

1.ข้อความ (SMS)

2.การโทรศัพท์อัตโนมัติ ให้เราเลือกที่ข้อแรกหัวข้อ

ข้อความ (SMS)” แล้วกดที่คำว่าต่อไปในช่อง

สี่เหลี่ยมสีฟ้าเลยครับ เข้าสู้ขั้นตอนถัดไป

5.เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วให้เรารอรับข้อความทาง

โทรศัพท์ของเรา ซึ่งเป็นรหัสผ่านจาก google ที่ส่ง

มาให้เรา เมื่อเราได้รับข้อความ SMS จาก google

แล้ว ให้เรานำรหัสที่ google ส่งมาให้เราทาง

ข้อความ ใส่ลงไปในช่องใส่รหัสของทางgmailของ

เราเลยแค่นี้ก็เสร็จปัญหาการลืมรหัสผ่าน

บัญชี gmail ของเราแล้วครับ เห็นไหมล่ะครับ แค่ไม่

กี่ขั้นตอนง่ายๆ เราก็สามารถใช้บริการบัญชี gmail

เราได้แล้ว ไม่ยากเลยใช่มั้ยครับ

admin

Share
Published by
admin