สถานการณ์โควิด-19 และมัดรวม “วัคซีน” สู้โควิดวันนี้

สถานการณ์โควิด-19 และมัดรวม วัคซีน covid สู้โควิดวันนี้

📖 สถานการณ์โควิด-19 และมัดรวม “วัคซีน” สู้โควิดวันนี้

ยังคงความรุนแรงต่อเนื่องไม่มีแผ่ว สำหรับ

สถานการณ์ covid-19 ในบ้านเรา ที่ไม่ว่าจะตื่นเช้า

มาวันไหนเราก็ยังคงต้องเห็น graphic info แสดง

New High ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมถึงจำนวนผู้

เสียชีวิตในแต่ละวัน และข้อมูลต่างๆ ซึ่งก็ได้สร้าง

ความสะเทือนใจทำให้ใครหลายคนรู้สึกหดหู่ และดู

เหมือนว่ายิ่งนับวันตัวเลขต่างๆ จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ อย่างไม่มีความหวังว่าตัวเลขเหล่านั้นจะลด

ลงได้เลย

ย้อนรอยเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ ไม่

น่าเชื่อว่าเป็นเวลาร่วม 2 ปี ที่เราต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ต่างๆ มากมาย และการกลายพันธุ์

อย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสดังกล่าวก็ได้สร้าง New

High ในประเทศไทยไม่เว้นแต่ละวันอย่างที่เห็น ไม่

ว่าจะเป็น สายพันธุ์อังกฤษ (อัลฟา), สายพันธุ์

แอฟริกาใต้ (เบต้า), สายพันธุ์บราซิล (แกมม่า)

และ ล่าสุด สายพันธุ์อินเดีย (เดลต้า) ที่มีความ

รุนแรงและน่ากลัวมากที่สุดยากที่วัคซีนชนิดไหนจะ

สามารถต้านทานอนุภาพความร้ายกาจของมันได้

แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ ยังคงมีการกลายพันธุ์

เกิดขึ้นเรื่อยๆ และพบว่ายังมีสายพันธุ์อื่นๆ อาทิเช่น

สายพันธุ์เอฟไซลอน ซึ่งตรวจพบครั้งแรกในสหรัฐ

ซึ่งแว่วว่ากำลังจ่อเข้าไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แน่นอนว่าความหวังสุดท้ายของเราทุกคนก็คือ

“วัคซีน” สิ่งเดียวที่จะสามารถทำให้เรามีภูมิคุ้มกัน

ลดการรับเชื้อ และลดโอกาสการเสียชีวิตได้ดีที่สุด

ในตอนนี้

สถานการณ์โควิด-19 และมัดรวม วัคซีน covid สู้โควิดวันนี้

🔎 วัคซีนชนิดต่างๆ

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนต่างก็ออกมารณรงค์ชวนให้คนไทยทั้ง

ประเทศฉีดวัคซีน รวมถึง ทั่วโลกได้มีการคิดค้นและ

พัฒนาวัคซีน ออกมามากมายเพื่อต่อสู้กับไวรัสชนิด

นี้ โดยการผลิตวัคซีนมีทั้งหมด 4 ชนิดดังนี้

สถานการณ์โควิด-19 และมัดรวม วัคซีน covid สู้โควิดวันนี้

💉วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)

เป็นการนำเอาเชื้อไวรัส covid-19 มาขยายจำนวน

ให้มากขึ้นแล้วนำมาทำให้เชื้อตายจากนั้นทำให้

สะอาดเพื่อนำมาฉีดเป็นภูมิคุ้มกัน เปรียบเสมือน

ทำให้ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไม่ทำให้

เกิดโรคเนื่องจากเชื้อตายแล้ว ( วัคซีนในปัจจุบัน

ได้แก่ Sinovac และ Sinopharm)

สถานการณ์โควิด-19 และมัดรวม วัคซีน covid สู้โควิดวันนี้

💉วัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein subunit vaccine)

ผลิตโดยการสร้างโปรตีนของเชื้อไวรัสและนำมา

ผสมกับสารกระตุ้นภูมิเมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายก็จะถูก

กระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีต่อต้านโปรตีนสไปค์ของ

ไวรัส covid19 ได้ ( วัคซีนในปัจจุบัน ได้แก่

Novavac)

💉วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม (messenger RNA : mRNA)

เป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสังเคราะห์สาร

พันธุกรรม mrna ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส โดย

วัคซีนจะทำหน้าที่พา mRNA เข้าไปสู่เซลล์และ

ทำให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ของเชื้อไวรัส

โปรตีนนี้จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำ

หน้าที่สร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาต่อต้านเชื้อ ( วัคซีนที่

ใช้ในปัจจุบัน Pfizer และ Modena)

สถานการณ์โควิด-19 และมัดรวม วัคซีน covid สู้โควิดวันนี้

💉วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ (Viral vector vaccines)

จะใช้ไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์แต่ไม่ทำให้เราป่วย

หรือไม่สามารถแบ่งตัวออกไปได้อีกจากนั้นนำมา

ตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นพาหะ โดยวัคซีน

ประเภทนี้สามารถกระตุ้น การสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

เนื่องจากมีการเรียนแบบให้ใกล้เคียงกับการติด

เชื้อตามธรรมชาติ ( วัคซีนในปัจจุบันได้แก่

Johnson & Johnson, Oxford, AstraZeneca,

Sputnik V)

ซึ่งวัคซีนชนิดต่างๆ ก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยอย่างที่เรารู้

กัน และเหมาะกับกลุ่มคนในช่วงอายุต่างๆ รวมถึงผู้

มีโรคประจำตัวที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม

สำหรับการรับวัคซีน ก่อนเข้ารับวัคซีนควรศึกษาข้อ

ควรปฏิบัติรวมถึงการดูแลตัวเองหลังรับวัคซีน ทั้งนี้

เพื่อความปลอดภัย และได้แต่หวังว่าการรับวัคซีน

เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่างๆ ของร่างกายจะเป็นไปได้

อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันต่อความรุนแรง

ของเชื้อไวรัส covid 19 ได้ในที่สุด

admin

Share
Published by
admin