สถานการณ์โควิด 19 อาการเป็นยังไงและจะป้องกันยังไง

สถานการณ์ covid 19 อาการและการป้องกัน

เรียกได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าหวงมากที่สุด

ของประชากรทั้งโลก จะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้

นอกจากเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเรา ซึ่งถือ

ได้ว่านี่คือระลอก 3 ที่สถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็น

ห่วงกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมา และยังคงมีรายงานจำนวน

ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน รวมถึง

จำนวนผู้เสียชีวิตที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน สิ่งที่น่า

ห่วงไปกว่านั้น ก็คือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 หรือ covid-19 นี้ ที่มีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว สิ่งที่หลายคนกลัวก็เกิด

ขึ้น

สถานการณ์โควิด 19 อาการเป็นยังไงและจะป้องกันยังไง

เมื่อบ้านเราพบคลัสเตอร์แคมป์คนงานติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มี

ความรุนแรงระดับโลก และล่าสุด ก็ได้พบผู้ติดเชื้อ

สายพันธุ์แอฟริกา ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองและต้อง

เฝ้าระวังในปัจจุบันนี้ ความรุนแรงต่างๆ เหล่านี้

ทำให้หลายภาคส่วน รวมถึงประชาชนเองกลัวว่า

เราจะเอาไม่อยู่และน่าเป็นห่วงว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ใน

ปัจจุบันนี้ จะสามารถต้านทานไวรัสชนิดนี้ได้อย่าง

เห็นผลและมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน และผลข้าง

เคียงหลังจากการฉีดวัคซีน จะเป็นอย่างไร ซึ่งเรา

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือความกังวลของประชาชน

แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตาม

มาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดและการติด

เชื้อไวรัสโควิด19 ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นั่นเอง

สถานการณ์โควิด 19 อาการเป็นยังไงและจะป้องกันยังไง

📍อาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19

สิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังและสังเกต ก็คืออาการของตัว

เราเองรวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและคนในครอบครัว ถ้า

หากมีอาการต่างๆดังต่อไปนี้ควรกัดตัวหรือแยกตัว

ออกจากสมาชิกคนอื่นๆ ทันที ดังนี้

– อาการทั่วไปคือ มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย

– อาการที่พบได้ไม่บ่อย คือ ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บ

คอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความ

สามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบริเวณ

ผิวหนังหรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

– อาการรุนแรง คือ หายใจลำบากหรือหายใจหอบ

ถี่ เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก สูญเสียความ

สามารถในการพูดและการเคลื่อนไหว

ในกรณีที่ใครมีอาการทั่วไปและอาการที่พบได้ไม่

บ่อย ให้แยกตัว เฝ้าดูอาการให้ชัดเจนและติดต่อ

แพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจ ส่วน

ใครที่พบว่ามีอาการในกรณีอาการรุนแรงต่างๆข้าง

ต้นให้ติดต่อแพทย์หรือสถานพยาบาลล่วงหน้าเพื่อ

เข้ารับการรักษาทันที

สถานการณ์โควิด 19 อาการเป็นยังไงและจะป้องกันยังไง

📍การป้องกัน
อาการต่างๆข้างต้น รวมไปถึงเมื่อได้รับเชื้อแล้วก็

ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงและอันตราย

ถึงแก่ชีวิต ดังนั้นแล้วสิ่งที่เราทุกคนควรทำคือการ

ป้องกันตัวเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด อย่างเคร่งครัดเพื่อ

ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนที่

จะได้รับวัคซีน กระทั่งร่างกายสามารถสร้าง

ภูมิคุ้มกันขึ้นมา ดังนี้

– สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่

อยู่นอกบ้าน และเมื่อต้องพบปะผู้คน

– หมั่นล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์

70%

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกับผู้อื่น รวมถึง

ข้าวของและสิ่งของต่างๆ เช่น ราวบันได พื้น โต๊ะ

เก้าอี้ การกดลิฟท์ เป็นต้น

– หลีกเลี่ยงการไปนอกเคหสถาน ไม่ไปในที่ที่คนทุก

ท่านถ้าไม่จำเป็น

งดการพบปะสังสรรค์
– หากเป็นไปได้ควร work from home

– หมั่นดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการรับ

ประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และออกกำลังกาย

เป็นประจำ ไม่เครียดการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

ตามมาตรการการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อโค

วิด 19 อย่างเต็มกำลังความสามารถเท่าที่เราทุกคน

จะทำได้ อย่างน้อยก็ช่วยให้เราทุกคนสามารถห่าง

ไกล โอกาสในการติดเชื้อได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น

ไปได้ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ และ

อัตราการเสียชีวิตของพี่น้องชาวไทยลงได้อีกด้วย

admin

Share
Published by
admin