ลืมรหัสผ่านจีเมล Gmail 2021 ต้องทำอย่างไร

ลืมรหัสผ่านจีเมล Gmail ต้องทำอย่างไร

สวัสดีครับ สำหรับใครที่ประสบปัญหาการลืมรหัสผ่านของ

บัญชี gmail เนื่องจากไม่ได้ใช้นานจนลืมรหัสผ่าน หรือเพิ่ง

เปลี่ยนรหัสใหม่เลยทำให้จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือจำรหัสผ่านไม่

ได้เฉยๆนี่แหละ ฮ่าๆ วันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหามาบอกสู่กัน

ฟังครับ เป็นวิธีง่ายๆ ไม่ยากและไม่ซับซ้อนด้วยครับ วิธีแก้ไข

ปัญหาการลืมรหัสบัญชี gmail มีดังนี้ครับ

1.อันดับแรกเลยนะครับ ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน gmail ให้เรา

เข้าไปที่ https://mail.google.com/ หรือไม่ก็พิมพ์คำว่า

gmailลงใน google เลยก็ได้ครับ เมื่อเรามาถึงหน้าของ

gmailแล้ว จะมีช่องสี่เหลี่ยมให้เราใส่รหัสผ่านของเราเอง แต่

เนื่องจากเราลืมรหัสผ่านของเราไปแล้ว ให้เราคลิกที่ตัวหนังสือ

คำว่า “ขอความช่วยเหลือ” มันจะอยู่ใต้กรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าที่มี

คำว่า “ลงชื่อเข้าใช้”คลิกไปเลยครับ เพื่อไปสู่ขั้นตอนถัดไป

2.เมื่อถึงหน้าต่อไปนี้นะครับ จะเป็นหน้าที่ให้เราเลือกหัวข้อ

ปัญหาของเรา เช่น

1.ฉันไม่ทราบรหัสผ่านของฉัน (ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านหรือ

ไม่ทราบรหัสผ่านของ gmail)

2.ฉันไม่ทราบชื่อผู้ใช้ของฉัน(ในกรณีที่เราลืมชื่อผู้ใช้ของเรา

เองหรือไม่ทราบชื่อผู้ใช้ของเราเอง)

3.ฉันประสบปัญหาอื่นในการลงชื่อเข้าใช้(ในกรรีที่เราไม่

สามารถเข้าใช้บัญชี gmail ของเราได้ เนื่องจากการโดนบล๊อค

การโดนแฮค หรือปัญหาอื่นๆ) ให้เราเลือกหัวข้อแรกเลยนะ

ครับที่ “ฉันไม่ทราบรหัสผ่านของฉัน” คลิกเข้าไปเลยครับ แล้ว

กดที่กรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าล่างสุดที่มีคำว่า “ดำเนินการต่อ” เพื่อ

ไปสู่ขั้นตอนต่อไป

3.เมื่อมาถึงหน้านี้ จะมีความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน จะมี

ช่องสี่เหลี่ยมใส่รหัสผ่านถ้าเราจำได้ แต่ในเมื่อเราจำไม่ได้ เรา

ไม่ต้องใส่ครับ แล้วกดคลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมที่มีคำว่า “ฉันไม่

ทราบ”เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

4.ในหน้าต่อไปนี้จะเป็นการรับรหัสยืนยันทางโทรศัพท์ของเรา

นะครับ ให้เราเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้

ลืมรหัสผ่านจีเมล Gmail ต้องทำอย่างไร

1.ข้อความ (SMS)

>2.การโทรศัพท์อัตโนมัติ ให้เราเลือกที่ข้อแรกนะครับ หัวข้อ

“ข้อความ (SMS)” แล้วกดที่คำว่า “ต่อไป” ในช่องสี่เหลี่ยมสี

ฟ้าเลยครับ เข้าสู้ขั้นตอนถัดไป

5.เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วให้เรารอรับข้อความทางโทรศัพท์

ของเรา ซึ่งเป็นรหัสผ่านจาก google ที่ส่งมาให้เรา เมื่อเราได้

รับข้อความ SMS จาก google แล้ว ให้เรานำรหัสที่ google

ส่งมาให้เราทางข้อความ ใส่ลงไปในช่องใส่รหัสของ

ทางgmailของเราเลยครับ แค่นี้ก็เสร็จปัญหาการลืมรหัสผ่าน

บัญชี gmail ของเราแล้วครับ เห็นไหมล่ะครับ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

ง่ายๆ เราก็สามารถใช้บริการบัญชี gmail เราได้แล้ว ไม่ยาก

เลยใช่มั้ยครับ

admin

Share
Published by
admin