กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2021

กยศ

รู้จัก กยศ. และวิธีเช็คหนี้ กยศ.

หากกล่าวถึงเรื่องของการศึกษาในยุคปัจจุบัน ก็คงไม่อาจจะ

ปฏิเสธได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอีกต่อไป เพราะในยุคนี้การ

ศึกษากลายเป็นเหมือนบัตรผ่านที่จะช่วยให้ตัวเราสามารถยก

ระดับตัวเองในด้านต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

ของฐานเงินเดือน คุณภาพชีวิต และสวัสดิการต่าง ๆ ดังนั้นใน

ยุคนี้ผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาซึ่งถือเป็นเรื่อง

ปกติ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการทุนทรัพย์หรือกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็

มีกองทุนของทางรัฐบาลไว้ให้บริการ นั่นคือ กยศ. นั่นเอง

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ.คืออะไร

กยศ. หรือก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของเด็ก ๆ ที่ต้องการเรียน

หนังสือแต่ฐานะทางบ้านไม่สู้ดีก็สามารถยืมเงินของ กยศ. เพื่อ

ใช้จ่ายเป็นค่าเทอมและนำเงินไปคืนได้หลังจากเรียนจบและมี

งานทำนอกจากนี้ยังจะมีการคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนดเมื่อจบ

การศึกษาด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการกู้ยืมดังนั้นจึงจำเป็นต้อง

มีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้อง

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร? ว่ายอดกู้ยืมทั้งหมดของเราเป็นเท่าไหร่

ทาง กยศ. เขาก็ไม่นิ่งดูดายเพราะทางกองทุนก็ได้มีการแบ่งวิธี

สำหรับเข้าถึงเพื่อตรวจสอบชำระหนี้ได้หลากหลายช่องทาง ดัง

ต่อไปนี้

เช็คได้จากหนังสือแจ้งภาระหนี้ : เป็นหนังสือที่จะส่งถึงบ้านของ

ผู้กู้ยืมทุก ๆ 1 ปี เพื่อรายงานจำนวนหนี้ กยศ. ใน 1 ปี

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เช็คผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th :

สามารถเช็คได้โดยใช้เลขบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเพื่อเข้าสู่

ระบบ นอกจากนี้ยังต้องกรอกบัญชีของผู้กู้เงินอีกด้วย ถึงจะ

สามารถเข้าถึงหน้าตารางหนี้สินได้

เช็คผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect: แอปพลิเคชันหลักของ

ทางกองทุนที่สามารถเข้าดูหนี้ กยศ. ที่ติดค้างอยู่ได้

เช็คผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง : แอปพลิเคชันเป๋าตังก็เป็นอีก

หนึ่งแอปที่ทั้งสามารถเช็คยอดหนี้ กยศ. ได้ แถมยังสามารถ

จ่ายเงินได้ด้วยผ่านทางตัวแอปพลิเคชัน

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นอกจากนี้หากมีปัญหาชำระหนี้ กยศ. แล้ว แต่ไม่ปรากฏยอด

ชำระหนี้ภายใน 1-2 วัน ให้ทำการแก้ปัญหาโดยการติดต่อกับ

การธนาคารกรุงไทยโดยตรง หรืออาจจะติดต่อกับทางกองทุน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับช่องทางการติดต่อของธนาคารกรุงไทยและกองทุนกู้

ยืมเพื่อการศึกษาก็จะมีดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย : ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 0-2111-1111

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 0-2016-

4888 หรือสามารถติดต่อได้ผ่านเว็บไซต์

https://www.studentloan.or.th

ก็จบกันไปแล้วกับวิธีการเช็คหนี้ กยศ. ที่สามารถทำได้ง่ายแสน

ง่าย ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็ทำให้รู้ยอดเงินที่ต้องจ่ายแล้ว ทั้งนี้

การคืนหนี้ กยศ. เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทางกองทุนก็จะนำ

เงินที่เราคืนนี่แหละไปให้กับน้อง ๆ ในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้กู้ต่อ

เป็นรูปแบบของเงินหมุนเวียน ดังนั้นการคืนเงินให้ครบตาม

จำนวนและตามกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

admin

Share
Published by
admin