กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ

รู้จัก กยศ. และวิธีเช็คหนี้ กยศ.

หากกล่าวถึงเรื่องของการศึกษาในยุคปัจจุบัน ก็คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอีกต่อไป เพราะในยุคนี้การศึกษากลายเป็นเหมือนบัตรผ่านที่จะช่วยให้ตัวเราสามารถยกระดับตัวเองในด้านต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานเงินเดือน คุณภาพชีวิต และสวัสดิการต่าง ๆ ดังนั้นในยุคนี้ผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการทุนทรัพย์หรือกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็มีกองทุนของทางรัฐบาลไว้ให้บริการ นั่นคือ กยศ. นั่นเอง

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ.คืออะไร

กยศ. หรือก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของเด็ก ๆ ที่ต้องการเรียนหนังสือแต่ฐานะทางบ้านไม่สู้ดีก็สามารถยืมเงินของ กยศ. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเทอมและนำเงินไปคืนได้หลังจากเรียนจบและมีงานทำนอกจากนี้ยังจะมีการคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการกู้ยืมดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้อง

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร? ว่ายอดกู้ยืมทั้งหมดของเราเป็นเท่าไหร่ ทาง กยศ. เขาก็ไม่นิ่งดูดายเพราะทางกองทุนก็ได้มีการแบ่งวิธีสำหรับเข้าถึงเพื่อตรวจสอบชำระหนี้ได้หลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

เช็คได้จากหนังสือแจ้งภาระหนี้ : เป็นหนังสือที่จะส่งถึงบ้านของผู้กู้ยืมทุก ๆ 1 ปี เพื่อรายงานจำนวนหนี้ กยศ. ใน 1 ปี

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เช็คผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th : สามารถเช็คได้โดยใช้เลขบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเพื่อเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ยังต้องกรอกบัญชีของผู้กู้เงินอีกด้วย ถึงจะสามารถเข้าถึงหน้าตารางหนี้สินได้

เช็คผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect: แอปพลิเคชันหลักของทางกองทุนที่สามารถเข้าดูหนี้ กยศ. ที่ติดค้างอยู่ได้

เช็คผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง : แอปพลิเคชันเป๋าตังก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ทั้งสามารถเช็คยอดหนี้ กยศ. ได้ แถมยังสามารถจ่ายเงินได้ด้วยผ่านทางตัวแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้หากมีปัญหาชำระหนี้ กยศ. แล้ว แต่ไม่ปรากฏยอดชำระหนี้ภายใน 1-2 วัน ให้ทำการแก้ปัญหาโดยการติดต่อกับการธนาคารกรุงไทยโดยตรง หรืออาจจะติดต่อกับทางกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับช่องทางการติดต่อของธนาคารกรุงไทยและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็จะมีดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย : ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 0-2111-1111

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 0-2016-4888 หรือสามารถติดต่อได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th

ก็จบกันไปแล้วกับวิธีการเช็คหนี้ กยศ. ที่สามารถทำได้ง่ายแสนง่าย ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็ทำให้รู้ยอดเงินที่ต้องจ่ายแล้ว ทั้งนี้การคืนหนี้ กยศ. เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทางกองทุนก็จะนำเงินที่เราคืนนี่แหละไปให้กับน้อง ๆ ในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้กู้ต่อเป็นรูปแบบของเงินหมุนเวียน ดังนั้นการคืนเงินให้ครบตามจำนวนและตามกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

admin

Share
Published by
admin