กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2021

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2021


รู้จัก กยศ. และวิธีเช็คหนี้ กยศ.

หากกล่าวถึงเรื่องของการศึกษาในยุคปัจจุบัน ก็คง

ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอีกต่อไป

เพราะในยุคนี้การศึกษากลายเป็นเหมือนบัตรผ่านที่

จะช่วยให้ตัวเราสามารถยกระดับตัวเองในด้านต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

ของฐานเงินเดือน คุณภาพชีวิต และสวัสดิการต่าง

ๆ ดังนั้นในยุคนี้ผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจกับการ

ศึกษาซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการทุน

ทรัพย์หรือกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็มีกองทุนของทาง

รัฐบาลไว้ให้บริการ นั่นคือ กยศ. นั่นเอง

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2021


กยศ.คืออะไร

กยศ. หรือก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการ

ของเด็ก ๆ ที่ต้องการเรียนหนังสือแต่ฐานะทางบ้าน

ไม่สู้ดีก็สามารถยืมเงินของ กยศ. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า

เทอมและนำเงินไปคืนได้หลังจากเรียนจบและมี

งานทำนอกจากนี้ยังจะมีการคิดดอกเบี้ยตามที่

กำหนดเมื่อจบการศึกษาด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการ

กู้ยืมดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเรื่องของหนี้สินเข้ามา

เกี่ยวข้องแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร? ว่ายอดกู้ยืม

ทั้งหมดของเราเป็นเท่าไหร่ ทาง กยศ. เขาก็ไม่นิ่ง

ดูดายเพราะทางกองทุนก็ได้มีการแบ่งวิธี

สำหรับเข้าถึงเพื่อตรวจสอบชำระหนี้ได้หลากหลาย

ช่องทาง ดังต่อไปนี้

เช็คได้จากหนังสือแจ้งภาระหนี้ : เป็นหนังสือที่จะส่ง

ถึงบ้านของผู้กู้ยืมทุก ๆ 1 ปี เพื่อรายงานจำนวนหนี้

กยศ. ใน 1 ปี

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2021

สามารถเช็คได้โดยใช้เลขบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม

เพื่อเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ยังต้องกรอกบัญชีของผู้กู้

เงินอีกด้วย ถึงจะสามารถเข้าถึงหน้าตารางหนี้สิน

ได้ เช็คผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect:

แอปพลิเคชันหลักของทางกองทุนที่สามารถเข้าดู

หนี้ กยศ. ที่ติดค้างอยู่ได้ เช็คผ่านแอปพลิเคชัน

เป๋าตัง : แอปพลิเคชันเป๋าตังก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ทั้ง

สามารถเช็คยอดหนี้ กยศ. ได้ แถมยังสามารถ

จ่ายเงินได้ด้วยผ่านทางตัวแอปพลิเคชัน

กยศ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2021


นอกจากนี้หากมีปัญหาชำระหนี้ กยศ. แล้ว แต่ไม่

ปรากฏยอดชำระหนี้ภายใน 1-2 วัน ให้ทำการแก้

ปัญหาโดยการติดต่อกับทางธนาคารกรุงไทย

โดยตรง หรืออาจจะติดต่อกับทางกองทุน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. โดยตรงก็ได้เช่น

เดียวกัน สำหรับช่องทางการติดต่อของธนาคาร

กรุงไทยและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็จะมีดังต่อ

ไปนี้

ธนาคารกรุงไทย : ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 0-2111-1111

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 0-2016-

4888 หรือสามารถติดต่อได้ผ่านเว็บไซต์

https://www.studentloan.or.th

ก็จบกันไปแล้วกับวิธีการเช็คหนี้ กยศ. ที่สามารถ

ทำได้ง่ายแสนง่าย ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็ทำให้รู้

ยอดเงินที่ต้องจ่ายแล้ว ทั้งนี้

การคืนหนี้ กยศ. เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทาง

กองทุนก็จะนำเงินที่เราคืนนี่แหละไปให้กับน้อง ๆ

ในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้กู้ต่อเป็นรูปแบบของเงิน

หมุนเวียน ดังนั้นการคืนเงินให้ครบตามจำนวนและ

ตามกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

admin

Share
Published by
admin